Powrót

Rekordy dla Adamik AnnaB117564

Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi / red. nauk. Anna Adamik, Marek Matejun, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. - 316 s. : wykr. ; 24 cm. - (Monografie / Politechnika Łódzka)

ISBN 978-83-7283-351-8

[000098563]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]