Powrót

Rekordy dla Abgarowicz KazimierzB52597

Wincenty Kadłubek. bł. (po 1150 lub ok. 1160-1223)

Kronika Polska Mistrza Wincentego / tł. Kazimierz Abgarowicz i Brygida Kürbis ; wstęp i komentarze napisała Brygida Kürbis. - Warszawa : PWN, 1974. - 252 s. : fot., faks. ; 22 cm

[000049334]

B27229

Tomasz Morus (1478-1535). św.

Utopia / Thomas More ; przeł. Kazimierz Abgarowicz ; wprow. poprzedził Witold Ostrowski. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1954. - 198 s. : portr. ; 21 cm

[000052699]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]