Powrót

Rekordy dla Anderson PeterBSE8333#ubytek

Anderson Peter

Alkohol w Europie : raport z perspektywy zdrowia publicznego / Peter Anderson i Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Parpamedia, 2007. - 332 s. : wykr. ; 30 cm

ISBN 978-83-89566-33-1

[000084297]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]