Powrót

Rekordy dla Amjad RashidR914

New approaches to manpower planning and analysis / ed. by P. Richards and R. Amjad ; International Labour Office. - Geneva : ILO, 1994. - X, 137 s. ; 24 cm

ISBN 92-2-109183-X

[000013127]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]