Powrót

Rekordy dla Altermatt UrsA23792

Altermatt Urs

Katolicyzm a nowoczesny świat / Urs Altermatt ; tł. Grzegorz Sowiński ; wprow. Józef Tischner. - Kraków : Znak, 1995. - 598 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej)

ISBN 83-7006-301-2

[000009462]

B81308

Nation, Ethnizität und Staat in Mitteleuropa / Urs Altermatt (Hg.). - Wien : Böhlau Verl., 1996. - 172 s. ; 24 cm. - (Buchreihe des Instituts für Donauraum und Mitteleuropa ; Bd. 4)

ISBN 3-205-98544-3

[000005327]

A24673

Altermatt Urs

Sarajewo przestrzega : etnonacjonalizm w Europie / Urs Altermatt ; wstęp Tadeusz Mazowiecki ; przeł. Grzegorz Sowinski. - Kraków : Znak, 1998. - 359 s. : mapy ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej)

ISBN 83-7006-691-7

[000036503]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]