Powrót

Rekordy dla Adamiecki WojciechA25479

Okrągły Stół - kto jest kim : "Solidarność", opozycja : biogramy, wypowiedzi / red. Wojciech Adamiecki [i in.] ; wypow. zebr. i oprac. Marcin Wnuk przy współpr. Elżbiety Kisielińskiej. - Warszawa : Myśl, 1989. - 328 s. : il. ; 20 cm

[000034903]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]