Powrót

Rekordy dla Artymiak GrażynaB118072

Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 699 s. : wykr. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-0437-5

[000099555]

B100723 BSE6762

Problemy znowelizowanej procedury karnej. Konferencja naukowa. 2003 (Rzeszów-Czarna)

Problemy znowelizowanej procedury karnej : materiały konferencji naukowej Rzeszów-Czarna, 17-18 października 2003 r. / pod red. Zbigniewa Sobolewskiego, Grażyny Artymiak i Czesława Pawła Kłaka. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 464 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza)

ISBN 83-7333-442-4

[000069274]

B108919

Proces karny : część ogólna / red. Grażyna Artymiak, Maciej Rogalski, Zbigniew Sobolewski ; Grażyna Artymiak [i in.]. - [Stan prawny na 15 kwietnia 2007 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 310 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7526-394-7

[000083348]

B109624

Proces karny : część szczególna / red. Grażyna Artymiak, Maciej Rogalski, Zbigniew Sobolewski ; G. Artymiak [i in.]. - [Stan prawny na 15 października 2007 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 318 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7526-597-2

[000084239]

B121714

Proces karny : część ogólna / red. nauk. Grażyna Artymiak, Maciej Rogalski ; Monika Klejnowska [i in.]. - 2. wyd., [stan prawny na 1 stycznia 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 421 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-1673-6

[000106709]

B132456 BSE11524

Sądy i inne organy postępowania karnego / red. nauk. Zbigniew Kwiatkowski ; [aut. Grażyna Artymiak i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 1168 s. ; 25 cm. - (System Prawa Karnego Procesowego ; t. 5)

ISBN 978-83-264-8275-5

[000127330]

B112669

Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Grażyny Artymiak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 717 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-7601-452-4

[000089278]

B106013

Zasada prawdy materialnej. Konferencja. 2005 (Krasiczyn)

Zasada prawdy materialnej : materiały z konferencji, Krasiczyn 15-16 pażdziernika 2005 r. / pod red. Zbigniewa Sobolewskiego i Grażyny Artymiak. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006. - 447 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza)

ISBN 83-7444-305-7

[000078050]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]