Powrót

Rekordy dla Antoszkiewicz DanutaC10677

Antoszkiewicz Danuta

Amnestia : zarys problemu / [Danuta Antoszkiewicz] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Szybkiej Informacji. - Warszawa : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, maj 1993. - 15 s. ; 30 cm. - (Opracowania Tematyczne / Kancelaria Senatu. Biuro Studiów i Analiz)

[000007341]

C10537.143 C10538.143

Instytucja skarbu państwa / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - Warszawa : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, maj 1993. - 22 s. ; 30 cm. - (Zeszyt / Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu ; Nr 143 (Raport 7/93))

[000003687]

C10537.41 C10538.41

Opinie dotyczące nowelizacji prawa postępowania karnego i cywilnego : (druki sejmowe 137, 138 i 140) / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - Warszawa : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, kwiecień 1992. - 17 s. ; 30 cm. - (Zeszyt / Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu ; nr 41(O-27/92))

[000003455]

C10537.278 C10538.278

Antoszkiewicz Danuta

Prace legislacyjne nad zmianami Kodeksu pracy prowadzone w Komisji Nadzwyczajnej ds. Kodeksu pracy od 1.07.1994 r. do 7.11.1995 r. : (druki sejmowe nr 379, 379A, 379B, 1279) / [Danuta Antoszkiewicz, Anna Semenowicz, Justyna Szymanowska] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, listopad 1995. - 25 s. ; 30 cm. - (Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Raporty, ISSN 1230-7440 ; nr 278(R-4/95))

[000012428]

C10537.325 C10538.325

Prace legislacyjne Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji 1.09.1995 - 30.08.1996 : prawo, wymiar sprawiedliwości, wyznania / [materiał przygot. Danuta Antoszkiewicz i Julita Rudzka] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, wrzesień 1996. - 28 s. ; 30 cm. - (Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Raporty, ISSN 1230-7440 ; nr 325(R-7C/96))

[000020056]

C10537.402 C10538.402

Prace legislacyjne Sejmu II kadencji i Senatu III kadencji 1.09.1996 - 20.10.1997 r. : prawo, wymiar sprawiedliwości, wyznania / [materiał przygot. Danuta Antoszkiewicz, Julita Rudzka] ; Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, grudzień 1997. - 50 s. ; 30 cm. - (Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Raporty, ISSN 1230-7440 ; nr 402(R-1H/97))

[000038089]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]