Powrót

Rekordy dla Alichniewicz AnnaA24656

Singer Peter

O życiu i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posłowiem opatrz. Anna Alichniewicz, Anna Szczęsna. - Warszawa : PIW, 1997. - 278 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Współczesnej / PIW)

ISBN 83-06-02641-1

[000034131]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]