Powrót

Rekordy dla Adamiecki WacławB18216

Adamiecki Wacław

Uświadomienie robotników w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy : referat wygłoszony na kursie dla inżynierów, zorganizowanym przez Polski Związek Przemysłowców Metalowych (dn. 11-14 marca 1937 r.) / W. Adamiecki. - Warszawa : [b.w.], 1937. - 22, [1] s. ; 15 cm

[000134552]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]