Powrót

Rekordy dla Achremczyk StanisławB71005

Achremczyk Stanisław

Historia Warmii i Mazur od pradziejów do 1945 roku. / Stanisław Achremczyk ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1992. - 321 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Olsztyńska, ISSN 0239-7854 ; nr 18)

[000010648]

Z111233

Achremczyk Stanisław

Między Wisłą a Niemnem : szkice historyczne / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2008. - 350 s. : fot. ; 24 cm. - (Biblioteka Olsztyńska, ISSN 0239-7854 ; nr 55)

ISBN 978-83-60839-17-1

[000088631]

B137304

Achremczyk Stanisław

Sejmik generalny Prus Królewskich w latach 1526-1772 / Stanisław Achremczyk. - [Wyd. 2]. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2016. - 273 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-83-60839-69-0

[000138430]

B64074

Warmia i Mazury : zarys dziejów / aut. oprac. Stanisław Achremczyk [i in.] ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1985. - 852, [4] s., [16] s. tabl. kolor. : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 25 cm. - (Monografie Dziejów Społeczno-Politycznych Warmii i Mazur, ISSN 0208-4031 ; nr 6)

[000033041]

B69923

Achremczyk Stanisław

Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703 / Stanisław Archemczyk ; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. - 323 s. ; 25 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 123)

[000010649]

B89239

Achremczyk Stanisław

Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772 / Stanisław Achremczyk. - Olsztyn : Ośr. Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1999. - 222 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 178)

ISBN 83-87643-80-7

[000049182]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]