Powrót

Rekordy dla Arcelo Adriano A.B62631

Sanyal Bikas C.

Higher education and the labour market in the Philippines / Bikas C. Sanyal, Waldo S. Perfecto, Adriano A. Arcelo ; International Institute for Educational Planning. - Paris : Unesco, 1981. - X, 319 s. ; 22 cm

ISBN 92-803-1091-7

[000039718]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]