Powrót

Rekordy dla AntoszkaA5951

Antoszka

Działalność kobiet czeskich i ich udział w odrodzeniu Czech / napisała Antoszka. - Warszawa : nakł. i drukiem M. Arcta, 1903. - 110 s. ; 12 cm. - (Książki dla Wszystkich)

[000018473]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]