Powrót

Rekordy dla Alibert Raphaël (1887-1963)B889

Alibert Raphaël (1887-1963)

Le contrôle juridictionnel de l'administration au moyen du recours pour excés de pouvoir / Raphaël Alibert. - Paris : Payot, 1926. - 391 s. ; 25 cm

[000139627]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]