Powrót

Rekordy dla Achranowicz PawełB117682

Edukacja antyterrorystyczna : konieczność i obowiązek naszych czasów / pod red. Kuby Jałoszyńskiego, Arkadiusza Letkiewicza ; [tł. Paweł Achranowicz i in.]. - Szczytno : Wyższa Szk. Policji w Szczytnie, 2010. - 83 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 978-83-7462-276-9

[000098970]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]