Powrót

Rekordy dla Amin Shakir MahmoudB87955

Amin Shakir Mahmoud

Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Shakir Mahmoud Amin, Janusz Justyński. - [Wyd. 2]. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1999. - 221 s. : mapy, wykr. ; 21 cm

ISBN 83-87673-71-4

[000047908]

B76968 BSE3858#ubytek

Amin Shakir Mahmoud

Ofiara przestępstwa we współczesnych systemach prawnokarnych ze szczególnym uwzględnieniem jurysprudencji Islamu / Shakir Mahmoud Amin. - Toruń : UMK, 1995. - 267 s. ; 21 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

ISBN 83-231-0633-9

[000010557]

B93077

Amin Shakir Mahmoud

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej : zarys zagadnienia / Shakir Mahmoud Amin. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2002. - 207 s. ; 24 cm

ISBN 83-7285-074-7

[000035776]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]