Powrót

Rekordy dla Adelson JózefB97414 B71948

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie : (do 1950 roku) / pod red. Jerzego Tomaszewskiego ; oprac. Józef Adelson [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1993. - 498 s. : fot., rys. ; 25 cm

ISBN 83-01-11070-8

[000001007]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]