Powrót

Rekordy dla Arcab DorotaB75432

Ograniczanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach / pod red. Edwarda Yemina ; przetł. z jęz. ang. Dorota Arcab ; Intern. Labour Office ; Inst. Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : Inst. Pracy i Spraw Socjalnych, 1991. - 136 s. ; 21 cm. - (Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1(36))

[000007915]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]