Powrót

Rekordy dla Andrychowicz-Skrzeba JoannaB126023

Europa - kontynent pojednania? : 40 lat po wizycie Willy'ego Brandta w Warszawie / [red. Joanna Andrychowicz i in.]. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012. - 113 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-83-8608-895-9

[000114259]

A28305

Andrychowicz-Skrzeba Joanna

Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich / Joanna Andrychowicz-Skrzeba. - Gdańsk : Wydaw. Nauk. Katedra, 2014. - 700 s. ; 19 cm

ISBN 978-83-63434-27-4

[000121703]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]