Powrót

Rekordy dla Adamiec PawełB116521

Adamiec Paweł

Rola czynnika religijnego w polityce amerykańskiej / Paweł Adamiec. - Warszawa : Fund. Studiów Międzynarodowych, 2009. - 215 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-89050-36-6

[000096540]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]