Powrót

Rekordy dla Artowicz ElżbietaB83667

Artowicz Elżbieta

Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym / Elżbieta Artowicz ; Stow. Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. Stow. Bibliotekarzy Polskich, 1997. - 264 s. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 26)

ISBN 83-87629-01-4

[000038057]

B72180

Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / Elżbieta Artowicz [i in.], red. nauk. Bożenna Bojar. - Warszawa : UW, 1993. - 210 s. ; 24 cm

ISBN 83-230-0605-9

[000001230]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]