Powrót

Rekordy dla Antoszewski AndrzejB82568 B82569 BSE3564#ubytek Z104131

Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1997. - 252 s. ; 23 cm

ISBN 83-229-1637-X

[000023988]

B81887 B81888#ubytek BSE3185#ubytek

Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1997. - 348 s. ; 24 cm

ISBN 83-229-1548-9

[000022249]

B112719

Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; aut.: Robert Alberski [i in.]. - [Wyd. 3 zm.]. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2008. - 400 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-229-2971-1

[000089465]

B94243 Z107967

Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2002. - 215 s. : tab. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2368)

ISBN 83-229-2249-3

[000059765]

B88134.3 B87839.3 B88133.3#ubytek BSE4371 Z106418.3

Encyklopedia politologii / pod red. Marka Żmigrodzkiego. T. 3 : Partie i systemy partyjne / pod red. Andrzeja Antoszewskiego, Ryszarda Herbuta. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 1999. - 354 s. ; 24 cm

ISBN 83-88114-56-5

[000048132]

B72001

Antoszewski Andrzej

Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych : studium procesu / Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1992. - 208 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 1420)

ISBN 83-229-0695-1

[000001121]

B97879 B77349 B77443 BSE2496 Z103661

Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki / pod red. Andrzeja Antoszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1994. - 228 s. ; 24 cm

ISBN 83-229-1171-8

[000011494]

B138075

Antoszewski Andrzej

Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej? / Andrzej Antoszewski ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Centrum Studiów Wyborczych. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2017. - 36, [1] s. ; 22 cm. - (Wykłady im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego ; wykł. 9)

ISBN 978-83-7285-817-7

[000140346]

A28277

Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego ; [aut. Andrzej Antoszewski i in.]. - Kielce : Uniw. Jana Kochanowskiego, 2014. - 224 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-7133-580-8

[000119198]

B78162 B78163 B78164 BSE2366

Leksykon politologii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wrocław : atla 2, 1995. - 495 s. ; 21 cm

ISBN 83-86882-05-0

[000014223]

B78850 B79264 B79265 Z103220

Leksykon politologii : wraz z aneksem: partie, parlament, wybory : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : atla 2, 1996. - 497 s. ; 21 cm

ISBN 83-86882-05-0

[000016136]

B87540 B87323

Leksykon politologii : wraz z aneksem : reforma samorządowa w Polsce, partie, parlament, wybory (1989-1997) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Antoszewskiego, Ryszarda Herburta ; [aut. A. Antoszewski i in.]. - Wyd. 5, uzup. o fakty i wydarzenia do maja 1999 r. - Wrocław : atla 2, 1999. - 784 s. ; 21 cm

ISBN 83-86882-87-5

[000046908]

B83117

Leksykon politologii wraz z aneksem : partie, parlament, wybory (1989-1997) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wyd. 3 uzup. o fakty i wydarzenia do 1997 r. - Wrocław : atla 2, 1997. - 539 s. ; 21 cm

ISBN 83-86882-05-0

[000028910]

B93522

Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herburta. - [Wyd. 6 popr. i uzup.]. - Wrocław : atla 2, 2002. - 566 s. ; 21 cm

ISBN 83-88555-46-4

[000058828]

C20335

Państwo i My : osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej / Andrzej Antoszewski [i in.] ; red. Jerzy Hausner, Stanisław Mazur. - Kraków : Fund. Gospodarki i Adm. Publicznej, 2015. - 153 s. : wykr. ; 28 cm

ISBN 978-83-942293-2-0

[000133141]

B74034 B74035 B74209 BSE2712#ubytek Z103477

Antoszewski Andrzej

Partie i system partyjny w Polsce : pierwsza faza przejścia ku demokracji / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wiesława Jednaka. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1993. - 132 s. ; 24 cm

ISBN 83-229-0952-7

[000004685]

B98617 B98618 BSE6541 Z108572

Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [i in.]. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2003. - 250 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2573)

ISBN 83-229-2425-9

[000065909]

B113004

Antoszewski Andrzej

Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Andrzej Antoszewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 350 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7611-206-0

[000089666]

B103870

Antoszewski Andrzej

Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej Antoszewski ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]. - Poznań : Forum Naukowe, 2005. - 210 s. ; 21 cm

ISBN 83-88544-63-2

[000074522]

B117975

Antoszewski Andrzej

Parties and party systems in the EU member states at the turn of the 20th and 21st centuries / Andrzej Antoszewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010. - 376 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7611-492-7

[000099334]

PO563

Antoszewski Andrzej

Polityczno-ustrojowe przesłanki efektywności działania rad narodowych / Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1985. - 251 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne, ISSN 0137-1061 ; 24)

ISBN 83-229-0003-1

[000025196]

B84181 Z104627

Polityka w Polsce w latach 90 : wybrane problemy / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1998. - 236 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-229-1776-7

[000041291]

A26177

Antoszewski Andrzej

Polska scena polityczna - system czy chaos? / Andrzej Antoszewski ; Inst. Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wers, 2002. - 51 s. ; 19 cm. - (Wykłady z Humanistyki ; 4)

ISBN 83-913903-5-7

[000065146]

B78899 BSE2602#ubytek

Antoszewski Andrzej

Socjaldemokracja w Europie Zachodniej / Andrzej Antoszewski i Ryszard Herbut. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1995. - 185 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia, ISSN 0867-7409 ; 16)

ISBN 83-229-1307-9

[000016281]

PO563

Antoszewski Andrzej

Sposób powoływania terenowych organów administracji państwowej : (społeczno-polityczne konsekwencje) / Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1981. - 107 s. ; 25 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne, ISSN 0137-1061 ; 17)

[000025197]

B130532.2

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński. T. 2 : Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 384 s. : portr. ; 22 cm

ISBN 978-83-8019-042-9

[000123248]

B130532.1

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu / red. nauk. Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski. T. 1 : Podmioty i procesy demokratyczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 527 s., [1] k. tabl. : portr. ; 23 cm

ISBN 978-83-8019-041-2

[000123249]

B122266 B122267

Antoszewski Andrzej

System polityczny RP / Andrzej Antoszewski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 316 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-01168544

[000107439]

B72002

Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich : wstęp do analizy porównawczej / pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1992. - 275 s. ; 24 cm

ISBN 83-229-0840-7

[000001128]

B105185 Z109769

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [i in.]. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2006. - 288 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2844)

ISBN 83-229-2707-X

[000076671]

B92363 B93087 BSE6110

Antoszewski Andrzej

Systemy polityczne współczesnego świata / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herburt. - Gdańsk : Arche, 2001. - 351 s. ; 24 cm

ISBN 83-88445-31-6

[000056438]

B105199 B106234 BSE8832

Antoszewski Andrzej

Systemy polityczne współczesnej Europy / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - 368 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-14622-2

[000076448]

B113002

Antoszewski Andrzej

Systemy polityczne współczesnej Europy / Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut. - [Wyd. 1 - 2 dodr.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - 367 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-01-14622-2

[000089982]

B114260

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce / red. nauk. Andrzej Antoszewski [i in.]. - Lublin : UMCS, 2009. - 468 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-227-3031-7

[000092702]

B118504

Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2010. - 743 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-7432-658-2

[000100255]

B136893 B136894 BSE11961

Antoszewski Andrzej

Współczesne teorie demokracji / Andrzej Antoszewski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2016. - 243 s. ; 21 cm. - (Demokracja Współczesna)

ISBN 978-83-7666-469-9

[000134988]

B98879 BSE6662#ubytek Z108575

Antoszewski Andrzej

Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich / Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2004. - 226 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2592)

ISBN 83-229-2441-0

[000066334]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]