Powrót

Rekordy dla Annusewicz OlgierdB139458

Zarządzanie wizerunkiem w polityce / pod red. Olgierda Annusewicza. - Warszawa : Inst. Nauk Polit. UW, 2017. - 328 s. ; 24 cm. - (Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych, ISSN 1640-8888 ; vol. 45)

[000143654]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]