Powrót

Rekordy dla Anderson Leslie E.B137011

Anderson Leslie E.

Democratization by institutions : Argentina's transition years in comparative perspective / Leslie E. Anderson. - Ann Arbor : Univ. of Michigan, 2016. - XII, 292 s. ; 23 cm

ISBN 978-0-472-07323-8

[000137594]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]