Powrót

Rekordy dla Algo Zobacz: Goldberg Alfons (1854-1891)A19237

Ciemnołoński Marian

Wileńskie piosenki sejmowe / Homunculus [pseud.] ; karykatury Algo [pseud.]. - Wilno : [Druk. Lux], 1922. - 40 s. : rys. ; 18 cm

[000102767]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]