Powrót

Rekordy dla Annusewicz JanZ114052

Żołnierze Powstania Warszawskiego w Archiwum Romualda Śreniawa-Szypiowskiego / oprac. Jan Annusewicz [i in.] ; pod red. Mariusza Olczaka. - Warszawa : Agencja Wydaw. Egros, [2012]. - 545 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-89986-91-7

[000111369]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]