Powrót

Rekordy dla Adamiec JolantaC10216.51 C10217.51

Adamiec Jolanta

Aspekty ekonomiczne trzeciego rozszerzenia Wspólnot Europejskich : możliwości porównań z sytuacją Polski / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 1993. - 13 s. : wykr. ; 30 cm. - (Droga Hiszpanii do Wspólnot Europejskich : wnioski dla Polski / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Raport BSE ; nr 51)

[000002474]

C10208.4 C10209.4

Droga krajów postkomunistycznych do EWG : normalizacja stosunków EWG z krajami Europy Środkowo-Wschodniej ; EWG - Polska : od umowy o współpracy gospodarczej do umowy o stowarzyszeniu ; pomoc finansowa : PHARE, EBOR : (wycinki prasowe) / wybór: Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1992. - [86] s. wiele liczb. : il. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 4)

[000003049]

B74049 B74050 B75402 BSE1420

Dwa lata umowy stowarzyszeniowej Polska - Wspólnoty Europejskie : materiały z seminarium dla posłów II kadencji (14.XII.1993 r.) / [red. Jolanta Adamiec] ; Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, 1994. - 222 s. ; 21 cm. - (Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ; T. 2)

[000004656]

C10214.159 C10215.159

Informacja na temat zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym / Mariusz Biernat, Jolanta Adamiec, Joanna Karolczak, Gwidon Rysiak ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Systemu Gospodarczego. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1993. - 8 s. ; 30 cm. - (Unia Europejska - wyzwania dla Polski). - (Informacja BSE ; nr 159)

[000002422]

C10214.106 C10215.106

Adamiec Jolanta

Konsekwencje nowych aspektów polityki zewnętrznej Wspólnot Europejskich dla Polski / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Sekcja Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 6 s. ; 30 cm. - (Raporty o Polsce / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 106)

[000003041]

B131318 B131317 BSE11387

Leksykon budżetowy / red. nauk. Grzegorz Gołębiowski i Kamila Marchewka-Bartkowiak ; [aut. Jolanta Adamiec i in.]. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. - 375 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-7666-364-7

[000124607]

C10208.46 C10209.46

Ocena dotychczasowych wyników reform / wybór i oprac.: Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Sekcja Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 12 s. : il. ; 30 cm. - (Raporty o Polsce / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 46)

[000003109]

C10208.190 C10209.190

Adamiec Jolanta

Odpowiedzialność państw członkowskich Unii Europejskiej za dostosowanie prawa / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1996. - 19 s. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 190)

[000020873]

C10214.236 C10215.236

Adamiec Jolanta

OECD - Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego : geneza, cele, działalność, struktura, kontakty z Polską / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Spłecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, sierpień 1994. - 14 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 236)

[000007093]

C10214.325 C10215.325

Wołodkiewicz-Donimirski Zdzisław

Opinia do projektu ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami : (druk sejmowy nr 1026) / Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski, Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 1995. - 4 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 325)

[000011325]

C10214.1223 C10215.1223

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca budżetu państwa na 2006 r. w części 27 - Informatyzacja / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 43-44 : wykr. ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1223)

[000075482]

C10214.1190 C10215.1190

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe oraz części 83 - Rezerwy celowe w zakresie dot. szkolnictwa wyższego / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 33-34 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 2 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1190)

[000075370]

C10214.1225 C10215.1225

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 30 - Oświata i Wychowanie, wraz z rezerwami celowymi w zakresie dot. oświaty oraz Funduszem im. Komisji Edukacji Narodowej / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 46-48 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1225)

[000075484]

C10214.1226 C10215.1226

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 38 - Szkolnictwo Wyższe oraz części 83 - Rezerwy celowe w zakresie dot. szkolnictwa wyższego / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 49-50 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1226)

[000075486]

C10214.1227 C10215.1227

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 40 - Turystyka / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 51-52 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1227)

[000075488]

C10214.1233 C10215.1233

Adamiec Jolanta

Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 51 - Urząd Służby Cywilnej / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 62-64 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1233)

[000075496]

C10214.1224 C10215.1224

Adamiec Jolanta

Opinia na temat projektu budżetu państwa na 2006 r. w części 28 - Nauka oraz w zakresie dotyczącym Funduszu Nauki i Technologii Polskiej / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 2006. - S. 45 ; 30 cm. - (Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 ; Cz. 3 / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1224)

[000075483]

C10214.1174 C10215.1174

Adamiec Jolanta

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych w wybranych krajach europejskich / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Studiów Budżetowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, listopad 2005. - 6 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 1174)

[000075101]

C10214.86 C10215.86

Adamiec Jolanta

Podstawowe postanowienia Traktatu z Maastricht i proces jego ratyfikacji / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Sekcja Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 6 s. ; 30 cm. - (Traktat z Maastricht / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 86)

[000003017]

C10214.156 C10215.156

Adamiec Jolanta

Podstawowe postanowienia Traktatu z Maastricht i proces jego ratyfikacji / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1993. - 5 s. ; 30 cm. - (Unia Europejska - wyzwania dla Polski). - (Informacja BSE ; nr 156)

[000002415]

C10208.5 C10209.5

Polska - EWG : podstawowe akty prawne / [oprac. Jolanta Adamiec] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, luty 1992. - [128] s. wiele liczb. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 5)

[000003050]

C18317 C18318

Polska prezydencja w Unii Europejskiej : materiały szkoleniowe / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. - Warszawa : KS Biuro Analiz Sejmowych, [2011]. - 15 z. [wiele liczb.] ; 32 cm

ISBN 978-83-60739-05-1

[000104265]

C10208.48 C10209.48

Pomoc Zachodu : (Raporty Instytutu Stosunków Wschód - Zachód) / wybór i oprac.: Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Sekcja Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 80 s. ; 30 cm. - (Raporty o Polsce / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 48)

[000003107]

C10208.1 C10209.1

Postępy integracji zachodnioeuropejskiej : instytucjonalne podstawy funkcjonowania EWG : Szczyt w Maastricht : Europejski Obszar Gospodarczy : Unia Polityczna / [wybór: Jolanta Adamiec] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1991. - [65] s., wiele liczb. : wykr., il. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 1)

[000003062]

C10208.97 C10209.97

Proces integracji Hiszpanii ze Wspólnotą Europejską : informacja hiszpańskiego MSZ / [wybór Jolanta Adamiec, tł. Danuta Łukasz] ; Kancelaria Sejmu. Biuto Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 1993. - 6 s. ; 30 cm. - (Droga Hiszpanii do Wspólnot Europejskich / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 97)

[000002521]

C10216.11 C10217.11

Adamiec Jolanta

Programy ekonomiczne głównych partii wywodzących się z opozycji czechosłowackiej / oprac. Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1992. - 16 s. ; 30 cm. - (Raport BSE ; nr 11)

[000003211]

C10214.1170 C10215.1170

Adamiec Jolanta

Programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z zagranicy / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2005. - S. 95-98 ; 30 cm. - (Budżet państwa - teoria a praktyka parlamentarna / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1170)

[000074931]

C10214.330 C10215.330

Adamiec Jolanta

Przygotowania do Konferencji Międzyrządowej Unii Europejskiej (IGC 1996) / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, sierpień 1995. - 11 s ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 330)

[000011467]

C10214.290 C10215.290

Adamiec Jolanta

Realizacja polityki integracyjnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1994. - 33 s. ; 30 cm. - (Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 290)

[000009517]

C10208.147 C10209.147

Reprezentacja interesów grupowych wobec ciał parlamentarnych / [oprac. Jolanta Adamiec] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1995. - 27 s. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 147)

[000009018]

C10214.374 C10215.374

Adamiec Jolanta

Struktury administracyjne odpowiedzialne za politykę integracyjną w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Jolanta Adamiec. - [Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1996]. - S. 187-201 ; 30 cm. - (Reforma centrum gospodarczego Rządu). - (Informacja BSE ; nr 374)

[000015044]

C10214.190 C10215.190

Adamiec Jolanta

Subsydiarność w Unii Europejskiej / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, marzec 1994. - 4 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 190)

[000005210]

C10214.140 C10215.140

Adamiec Jolanta

Tworzenie Jednolitego Rynku : doświadczenia Europy Południowej / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międznarodowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 1993. - 8 s. : wykr. ; 30 cm. - (Droga Hiszpanii do Wspólnot Europejskich : wnioski dla Polski / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 140)

[000002389]

C10214.402 C10215.402

Adamiec Jolanta

Wybrane organizacje i ugrupowania państw Europy Zachodniej / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, maj 1996. - 37 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 402)

[000017251]

C10208.47 C10209.47

Wyniki gospodarcze w 1992 roku według danych CUP / wybór i oprac.: Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Sekcja Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 47 s. : wykr. ; 30 cm. - (Raporty o Polsce / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 47)

[000003108]

B139219 B139220 BSE12247

Wyzwania dla integracji europejskiej / pod red. Jolanty Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Analiz Sejmowych, 2017. - 186 s. ; 24 cm. - (Studia BAS, ISSN 2080-2404 ; nr 3(51) 2017)

[000142655]

C10214.371 C10215.371

Czerwińska Ewa Maria

Założenia reform centrum gospodarczego w Polsce : (w kontekście uwag do rządowych projektów ustaw) / Ewa Czerwińska, Jolanta Adamiec. - [Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1996]. - S. 177-186 ; 30 cm. - (Reforma centrum gospodarczego Rządu). - (Informacja BSE ; nr 371)

[000015039]

C10214.1153 C10215.1153

Adamiec Jolanta

Zasady korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Studiów Budżetowych. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2005. - 17 s. : wykr. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 1153)

[000074976]

C10214.295 C10215.295

Adamiec Jolanta

Zasady rozszerzania Unii Europejskiej : doświadczenia z przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji / Jolanta Adamiec ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Międzynarodowych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, luty 1995. - 11 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 295)

[000009153]

C10214.1171 C10215.1171

Adamiec Jolanta

Zobowiązania i wydatki związane z funduszami strukturalnymi, Funduszem Spójności i Inicjatywami Wspólnotowymi / Jolanta Adamiec. - Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2005. - S. 99-108 : wykr. ; 30 cm. - (Budżet państwa - teoria a praktyka parlamentarna / Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz). - (Informacja BSE ; nr 1171)

[000074932]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]