Powrót

Rekordy dla Artowicz AdrianB103382

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; red. prowadzący: Jerzy Bielawny, Jarosław Sekita ; Adrian Artowicz [i in.] ; wyboru interpelacji urzędowych dokonał: Krystian Łatka ; wyboru orzecznictwa dokonano z udziałem: Bogusława Dautera, Włodzimierza Kubiaka. - Wyd. 5 zaktual., stan prawny : 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2005. - 677 s. ; 24 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 133)

ISBN 83-89496-75-5

[000073731]

B103389

Opodatkowanie nowym podatkiem od towarów i usług obrotu towarowego z innymi państwami Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem projektowanych zmian na 2005 rok) / red. Witold Modzelewski ; red. prowadzący Kinga Baran i Adrian Artowicz ; A. Artowicz [i in.]. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2004. - 170 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 149)

ISBN 83-89496-60-7

[000073743]

B104242

VAT - dokumentowanie i rozliczanie obrotów z zagranicą od 1 czerwca 2005 r. / Adrian Artowicz [i in.] ; red. Anna Janczewska, Witold Modzelewski. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 2005. - 112 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 163)

ISBN 83-89496-41-0

[000075104]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]