Powrót

Rekordy dla Arbib Michael A.A15602

Arbib Michael A.

Mózg i jego modele / Michael A. Arbib ; [z ang. przeł. Stanisław Bogusławski, Stefan Weinfeld]. - Warszawa : PWN, 1977. - 432, [3] s. : il., wykr. ; 20 cm. - (Biblioteka Problemów, ISSN 0137-5032 ; t. 229)

[000145240]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]