Powrót

Rekordy dla Andruszkiewicz MiłoszB124139 BSE10831

Andruszkiewicz Miłosz

Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej / Miłosz Andruszkiewicz. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 2012. - 215 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-60550-38-0

[000110965]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]