Powrót

Rekordy dla Anderson Karen M.BSE9631

The handbook of West European pension politics / ed. Ellen M. Immergut, Karen M. Anderson, Isabelle Schulze. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 932 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-956247-3

[000097630]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]