Powrót

Rekordy dla Achmanova O. S.ZB90164

Anglo-russkij slovar' / pod red. O.S. Achmanovoj i E.A.M. Uilson. - Izd. 29. - Moskva : Russkij Jazyk, 1982. - 569 s. ; 17 cm

[000090737]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]