Powrót

Rekordy dla Abelson Donald E.B101878

The myth of the sacred : the charter, the courts, and the politics of the constitution in Canada / ed. by Patrick James, Donald E. Abelson and Michael Lusztig. - Montreal : McGill-Queen's Univ. Press, 2002. - XIII, 256 s. ; 23 cm

ISBN 0-7735-2435-5

[000067294]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]