Powrót

Rekordy dla Antosiuk MichałB136179

Zmiany w Prawie zamówień publicznych : nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. / Michał Antosiuk [i in.] ; pod red. Włodzimierza Dzierżanowskiego. - Warszawa : Grupa Doradcza Sienna, 2016. - 137 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-927837-6-3

[000135633]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]