Powrót

Rekordy dla Andruszkiewicz MartaB132731

Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa / red. nauk. Marta Andruszkiewicz, Anetta Breczko, Sławomir Oliwniak. - Białystok : Temida 2, 2015. - 425 s. ; 24 cm

ISBN 978–83–62813–71–1(błędny)

[000128078]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]