Powrót

Rekordy dla Anderson Jon W.B107993

Reformatting politics : information technology and global civil society / ed. by Jodi Dean, Jon W. Anderson, Geert Lovink ; [forew. by Saskia Sassen]. - New York : Routledge, 2006. - XXIX, 237 s. : wykr. ; 23 cm

ISBN 0-415-95298-0

[000081512]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]