Powrót

Rekordy dla Amielańczyk KrzysztofB126455

Amielańczyk Krzysztof

Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym / Krzysztof Amielańczyk. - Lublin : UMCS, 2013. - 375 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-344-4

[000115138]

B119826

Amielańczyk Krzysztof

Lex Cornelia de sicariis et veneficis : ustawa Korneliusza Sulli przeciwko nożownikom i trucicielom 81 r.p.n.e. / Krzysztof Amielańczyk. - Lublin : UMCS, 2011. - 224 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-227-3288-5

[000102791]

B118495

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim / pod red. Krzysztofa Amielańczyka, Antoniego Dębskiego, Dariusza Słapka. - Lublin : UMCS, 2010. - 327 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-227-3236-6

[000100280]

B132549

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim / red. nauk. Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek. - Lublin : UMCS, 2015. - 232 s., [2] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-637-7

[000127690]

B126022

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej / red. Marek Mozgawa ; aut. Krzysztof Amielańczyk [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 418 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-264-4266-7

[000114217]

B114219

Quid leges sine moribus? : studia nad prawem rzymskim dedykowane Profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej / pod red. Krzysztofa Amielańczyka. - Lublin : UMCS, 2009. - 239 s., [5] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-227-3015-7

[000092585]

B107233

Amielańczyk Krzysztof

Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana / Krzysztof Amielańczyk. - Lublin : UMCS, 2006. - 289 s. ; 25 cm

ISBN 83-227-2582-5

[000079849]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]