Powrót

Rekordy dla Addinall Nigel A.B80033

French political parties : a documentary guide / ed. by N. A. Addinall. - Cardiff : Univ. of Wales, 1995. - 173 s. ; 21 cm

ISBN 0-7083-1263-2

[000016848]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]