Powrót

Rekordy dla Armbruster JörgB122718

Armbruster Jörg

Arabska wiosna : rewolucja w świecie islamskim / Jörg Armbruster ; przeł. z niem. Robert Kędzierski. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2012. - 232 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-245-9210-4

[000108237]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]