Powrót

Rekordy dla Adamiak MichałB86731

Adamiak Michał

Umowy cywilne : wzory umów z komentarzem / Michał Adamiak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Inf. Difin, 1999. - 142 s. ; 23 cm

ISBN 83-7251-007-5

[000045974]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]