Powrót

Rekordy dla Antosiewicz JaninaB72905 BSE1220#ubytek

Antosiewicz Janina

Reprywatyzacja / Janina Antosiewicz. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1993. - 90 s. ; 21 cm

ISBN 83-219-0652-4

[000000153]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]