Powrót

Rekordy dla Andruszkiewicz AgataB136292

Podgórska-Rykała Joanna

Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego / Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena Mikrut-Majeranek, Agata Andruszkiewicz. - Sosnowiec : Wyższa Szk. Humanitas w Sosnowcu, 2016. - 169 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-64788-56-7

[000134484]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]