Powrót

Rekordy dla Adamiak MariaB105780

Nowa socjologia wsi w Niemczech / pod red. Andrzeja Kalety i Gerda Vonderacha ; [tł. z jęz. niem. Maria Adamiak i in.]. - Toruń : UMK, 2006. - 214 s. ; 21 cm. - (Socjologia i Socjologowie ; t. 9)

ISBN 83-231-1949-X

[000077690]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]