Powrót

Rekordy dla Ankwicz MichałB81805

Władza i polityka : wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej / pod red. Michała Ankwicza. - [Warszawa] : [b.w.], [1997]. - [140] k., druk. jednostronny ; 22x31 cm

[000022211]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]