Powrót

Rekordy dla Ameringer Charles D.B75892

Political parties of the Americas, 1980s to 1990s : Canada, Latin America and the West Indies / ed. by Charles D. Ameringer. - Westport : Greenwood Press, 1992. - 697 s. ; 24 cm

ISBN 0-313-27418-5

[000008660]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]