Powrót

Rekordy dla Adamiak JanB75504

Adamiak Jan

Finanse komunalne w Polsce : system i praktyczne problemy / Jan Adamiak, Andrzej Borodo. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1994. - 132 s. ; 21 cm

ISBN 83-85709-26-2 (błędny)

[000007852]

B62159

Adamiak Jan

Rola kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności / Jan Adamiak. - Toruń : UMK, 1981. - 175 s. ; 24 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

[000023836]

B93178

Adamiak Jan

Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Jan Adamiak, Andrzej Borodo. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1997. - 267 s. ; 24 cm

ISBN 83-86850-48-5

[000042414]

B92269

Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym : problemy teorii i praktyki / Jan Adamiak [i in.] ; red. Wojciech Kosiedowski. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2001. - 319 s. ; 24 cm

ISBN 83-7285-58-5 (błędny)

[000056193]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]