Powrót

Rekordy dla Ankudowicz JanuszZB98210

Tryptyk kazachstański : wspomnienia z zesłania - Marian Papiński, rodzina Małachowskich, Lesława Domańska / wybór i oprac. Wiktoria Śliwowska, Małgorzata Giżejewska, Janusz Ankudowicz ; Archiwum Wschodnie, Instytut Studiów Politycznych PAN. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1992. - 294 s. : faks., fot., portr. ; 22 cm + Mapy w kieszonce

ISBN 83-85479-51-1

[000012815]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]