Powrót

Rekordy dla Anderson James (1680?-1739)B122026

Cegielski Tadeusz

Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii : geneza - fundamenty - komentarze / Tadeusz Cegielski. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Rytm, 2011. - 701 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-83-87676-50-6

[000107137]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]