Powrót

Rekordy dla Aksman EwaB89653

Aksman Ewa

Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i w polskiej opiece zdrowotnej / Ewa Aksman ; Uniw. Warszawski. Wydz. Nauk Ekonomicznych. - Warszawa : UW. Wydz. Nauk Ekonomicznych, 2000. - 252 s. ; 24 cm

ISBN 83-913364-2-5

[000051488]

B118469

Aksman Ewa

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Ewa Aksman. - Warszawa : UW, 2010. - 243 s. ; 21 cm. - (Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych)

ISBN 978-83-235-0779-6

[000100344]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]