Powrót

Rekordy dla Adasiewicz EulaliaB135653

Adasiewicz Eulalia

Współczesna rodzina w Polsce : zagrożenia i nadzieje / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. - Łódź : Społ. Akademia Nauk w Łodzi, 2016. - 301 s. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 65)

ISBN 978-83-64971-19-8

[000134529]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]